• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Филтри с висококачествен активен въглен

В системите за обратна осмоза, хладилници и машини за лед
Производител

Филтри с висококачествен активен въглен. Тези картриджи имат абсорбиращи възможности за леки субстанции, като по този начин подобряват вкуса и мириса на водата. Използват се в системите за обратна осмоза, хладилници и машини за лед.

 

Този филтър отстранява от водата 99% от хлора и 96% от оловото.
Съдържащият се във филтъра ситнозърнест активен въглен от кора на кокосов орех подобрява вкуса и мириса на водата, намалява съдържанието на различните органични съединения и на хлора.
Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA.

 

 

 

 

 В момента има 13  гости