• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Картридж от пресован активен въглен

Подобряват вкуса и мириса на водата и премахват органичните съединения, пестициди и други химически съединения.
Производител

Картриджите се произвеждат от пресован активен въглен с повишена плътност, което осигурява филтрация на частици с размери над 5 микрона. Препоръчва се използването им за филтриране на сложни хлорсъдържащи съединения. Подобряват вкуса и мириса на водата, а също така премахват органичните съединения, пестициди и други химически съединения. Площта на филтрация на пресованият активен въглен на практика е два пъти по-голяма от площта на филтрация на активния въглен на гранули и има по-голяма абсорбираща способност и по-дълъг експлоатационен срок. Картриджите имат полипропиленова обвивка за предпазване от отделяне на частици въглен. Препоръчва се използването им в системи за обратна осмоэа.
Картриджите отстраняват 99% от хлора и 96% от оловото във водата.

 

 

 В момента има 12  гости