• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни ЕЛЕКТРА ПОМП ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния каталог: http://electrapomp.com, наричана по-долу за краткост „Електронен Каталог“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Електронен Каталог, във връзка с използването от Ползвателя на Електронен Каталог.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: ЕЛЕКТРА ПОМП ООД, ЕИК 103652187,
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна ул.Капитан Петко войвода 13, ет.2 ап. 2
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна ул.Бяла Мура N2
4. Данни за кореспонденция гр. Варна ул.Бяла Мура N2, тел.: +359 52 614787, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Интернет сайт: www.cpdp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 103652187.


III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронен Каталог, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, статистически информация за ползване на Електронен Каталог, защита на информационната сигурност на Електронен Каталог, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Електронен Каталог използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: http://electrapomp.com/bulgarian/deklaracia-za-poveritelnost , с която чрез използването на Електронен Каталог Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Електронен Каталог Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: http://electrapomp.com/условия-за-ползване .
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронен Каталог събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (I) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; или (II) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Варна ул.Бяла Мура N2.

 

 В момента има 6  гости