• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с вертикални електрически помпи SAER - TB2-MBSH

СЕРИЯ ХИДРОФОРИ С ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЯ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=10 m3/h.
Mаксимален напор Н=92 m.
Mощност P=0,37 – 2,2 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-MBSH - 0,18Mb

 

 В момента има 14  гости