• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Пречиствателна стация BIOROCK без ток

BIOROCK - Малки пречиствателни станции за отпадни води
Производител

 

Първата в света пречиствателна станция без ток вече и в България!


BIOROCK - Малки пречиствателни станции за отпадни води

 

Пречиствателните станции BIOROCK са висококачествени системи с модерно биологично третиране на отпадъчните води, създадени по революционна технология, в която не се включва използването на ток и механични компоненти.

Същност на системата

Системата се състои от различни по големина BIOROCK реактори със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с предварителното третиране.

BIOROCK Медиите са каменна вата, като продукт от последно поколение, което е допълнително третирано със специална смес - ензим. Тази смес насърчава растежа на бактериите за удобна и непрекъсната функция на пречиствателните станции. Лечението с BIOROCK медиите позволява и при високи натоварвания повторното използване на отпадните води

Всички BIOROCK реактори могат да се използват и за модернизация на съществуващи изгребни ями.

Модулните системи предлагат на потребителя възможност и за достигане на по-голям брой еквивалентни жители. Самата система не изисква много разходи за експлоатация и поддръжка, тъй като поради липсата на механични и електрически компоненти разходите за поддръжка са значително по-ниски в сравнение с други процеси или системи.

Предназначение

Малките пречиствателни станции BIOROCK са специално предназначени за преработка на битови отпадни води от едно и много-фамилни къщи, ваканционни жилища, развлекателни центрове, пансиони, ферми, офисни и търговски сгради.

Уникалните и революционни BIOROCK концепции предлагат улеснени и надеждни домашни канализации.

BIOROCK системите са идеални за случаи, в които къщите не се обитават целогодишно - например: вили, къмпинги, сезонни хотели и др.

Начин на работа
Дългогодишни изследвания от BIOROCK водят до създаването на уникален, специфичен ензим, който се използва за пречистване на водата. Ензимът BIOROCK стимулира растежа на бактериите и гарантира изключително краткосрочни срокове за активност и висока надеждност на системата, дори и при дълги
отсъствия.

Особеност
Характерна особеност на BIOROCK системите е, че чистата и без миризма отпадъчна вода може да се използва повторно за напояване на земеделски земи и градини, тъй като пречистените отпадъчни води отговарят на най-строгите изисквания и стандарти за качество и повторно използване.

Основни характеристики на пречиствателна станция BIOROCK:

Революционна технология
• Процес без ток
• Без механични и подвижни части
• Без шум и мирис
• Готовност за експлоатация до 24 часа
• Дори след няколко месечно отсъствие в готовност за експлоатация

Уникални предимства
• Ниско-инвестиционни модулни решения
• Минимално време за монтаж и разходи
• Най-ниска поддръжка и оперативни разходи
• Отлични показатели на пречистените води
• Възможни опции при съществуващи първични утаители, изгребни ями и др.

Устойчивост
• Минимално пространство
• Изключително дълъг живот
• 15 години гаранция на резервоарите
• Минимална поддръжка
• Ниско количество на утайки

Поради липса на механични и електрически компоненти, BIOROCK концепцията е непобедима и уникална алтернатива за екологично и модерно пречистване на отпадъчните води.

За компанията:

BIOROCK е водеща международна компания с дългогодишен опит в областта за преработка на битови отпадни води. Основана е през 1988 г. Разполага със собствен отдел за развитие и производствен процес в Германия и Люксембург.

BIOROCK има изградена международна мрежа от представителства в над 75 страни, вече включително и в България.

Убедителните доказателства за трайното качество, новаторски идеи, виждания и решения са изпълнените проекти - над 45 000 системи BIOROCK вече са инсталирани в 75страни по света.

 

  • biorock_home.jpg
  • biorock_home2.jpg
  • biorock_home3.jpg
  • biorock_home4.jpg

 

 В момента има 11  гости